Boek bestellen

Naar Portier

Over het boek Op het Spoor van de Tijd:

Bijna uitverkocht!

Een boek over de relativiteitstheorie dat te lezen valt als een avonturenboek voor jonge onderzoekers.  Met behulp van een groot aantal gedachteproeven (en gewone schoolwiskunde!) worden voortdurend nieuwe raadselen voorgezet over het gedrag van de tijd in een wereld met snelheden of versnellingen.

Bekende problemen zoals de Tweelingparadox of de Ladder en Schuurparadox worden verhelderd en begrijpelijk gemaakt en zelfs de Ehrenfestparadox wordt via een opmerkelijke analyse verklaard. We voegen er een nieuwe paradox aan toe, de Scherm en Raamparadox, aan de hand waarvan we laten zien dat de overtuiging van Einstein dat een snel bewegend voorwerp daadwerkelijk korter wordt, niet juist is! Ook het begrip 'gekromde ruimte'  lijkt een gedachtespinsel dat naast het begrip 'aether' in het museum thuishoort.

Zwarte gaten, navigatiesatellieten, alles komt aan de orde. Zelfs de periheliumverschuiving van Mercurius hebben we aangepakt, waarbij onverwacht de formule van Einstein een tikkeltje werd verbeterd!

Door de theorie regelmatig in de vorm van een gesprek aan de orde te stellen, is het boek prettig leesbaar en kan je zelfs zo hier en daar in de lach schieten: een unicum voor dit onderwerp en mede daarom een aanrader voor een ieder die de theorie van Einstein wil begrijpen.  

Bestel dit natuurkundige avonturenboek online

Maak € 17,50 euro per boek over naar 
NL38 TRIO 0198 3023 71    (zonder spaties) 
op naam van H. J. Dorrestijn

Let op:

U moet sinds kort uw adres vermelden: om privacy redenen wordt het bij uw bank bekende adres niet meer standaard meegestuurd bij de betaling

De bestelde exemplaren worden - zodra het bedrag is ontvangen -  binnen één week verzonden.

Zo kan de relativiteitstheorie echt worden begrepen!

Op het Spoor van de Tijd

Een zoektocht naar de verborgen raadselen
van de Relativiteitstheorie
ISBN 978-90-8759-528-9
NUR 924

Auteur: Henk Dorrestijn
Omslagontwerp en illustraties: Ab Doorenbos

Prijs €15,-
Verzendkosten   €2,50 binnen Nederland

Voor informatie: info@einsteingenootschap.nl 

Portier