Portier

 

Zo, ben je daar eindelijk (weer)!Een Einstein-lookalike, tevens een goede vriend.
(Foto Henk Dorrestijn)


Je bevindt je bij de PORTIERSLOGE van het Webgebouw van het Einsteingenootschap. Van hieruit zijn de Entree,  de Centrale Hal en de Bovenzaal bereikbaar door de schuin gedrukte, blauwe  koppelingen onderaan deze bladzijde aan te klikken.

 De website van het Einsteingenootschap heeft als doel de Relativiteitstheorie  
begrijpelijk te maken
 aan de hand van de oorspronkelijke artikelen van Einstein.

Uiterst belangrijk artikel (juni 2017) over de verbetering van de Relativiteitstheorie: 

zie The nonsense of the Lorentz-Fitzgerald-contraction
Engelstalig artikel met de argumenten waarom de genoemde contractie niet kan bestaan, toegelicht en aangetoond met een wiskundige verhandeling. De gevolgen zijn heel interessant, want er blijkt uit dat de Lorentz-transformatie formule voor de plaats anders dan gebruikelijk moet worden ge´nterpreteerd

Uitsluitend inhoudelijk kritiek op de argumentatie en afleidingen die ik in het artikel gebruik, is welkom, dus vooral niet voor de zoveelste keer uitleggen hoe ik Einsteins verhaal dien te begrijpen. Dat is al voldoende aan de orde gekomen in de uitleg van de artikelen van Einstein in deze website.

Genoemd artikel is een  verdere uitwerking van de bevindingen in mijn boek dat de Lorentzcontractie niet bestaat en mijn acties om aandacht te krijgen voor deze opvatting , zie Lorentzcontractie

Iets over andere acties:
Op mijn facebook-pagina:  Henk Dorrestijn "Op het Spoor van de Tijd" vertel ik over mijn avonturen om de belangrijkste conclusies uit het gelijknamige boek aan de man te brengen binnen het  gesloten bastion van de natuur- en sterrenkundigen. Vooral mijn conclusie dat de Lorentzcontractie niet bestaat, is als vloeken in de kerk, en mijn bewering dat ik een formule van Einstein heb verbeterd, heeft mij al een minderwaardige discussie opgeleverd met een achtenswaardige hoogleraar.

In het tweemaandelijkse Vlaams Nederlandse tijdschrift 'Filosofie' is in het maart/april nummer van 2016 een artikel van mij verschenen over de filosofische gronden waarop de huidige opvatting over de Lorentzcontractie moet worden afgewezen. 
Zie FILOSOFIE


Op het Spoor van de Tijd
 
Dit boek analyseert op niet-traditionele wijze de relativiteitstheorie
en laat daarmee zien waar de zwakke punten in de theorie schuilen:
een belangrijke nieuwe benadering van de theorie!


Over het boek vind je meer informatie bij:
  Boek Bestellen    


Let op

: het is bijna uitverkocht!

De boekpresentatie was een zeer geanimeerde bijeenkomst in de Haagse Kunstkring op 10 juli 2015. Voor een impressie, zie het YouTube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=aR8-vsBhMOQ   

Mensen die de laatste tijd het boek hebben besteld, zullen daarin enkele losse A4-tjes hebben gevonden met ERRATA en een verbeterde versie van Bijlage II en sinds kort een nieuwe Bijlage X waarin wordt toegelicht hoe een rijdende trein aan zijn zogenaamd gekrompen lengte komt. 
Deze informatie is natuurlijk voor iedereen beschikbaar, 
zie   Errata

 

In de  Entree  is het laatste nieuws te zien en worden allerlei wetenswaardigheden verteld. Via de zijkamers is meer te vinden over Einstein en er is een bibliotheek en een boekenrubriek en nog wat creatief gedoe. Verder is er een min of meer filosofische hoek, waar aandacht wordt besteed aan het begrip Ether en waar de relativiteitstheorie wordt gedemonstreerd met Geluid. Verder wordt er de Tweelingparadox door Einstein besproken, maar daarvoor moet je al wat meer van de theorie weten. 

De Centrale Hal is de belangrijkste zaal, want daar vind je de vertaling en de uitleg bij de Speciale Relativiteitstheorie, inclusief de formule  E = m c .  De paragrafen 1 tot en met 5 gaan over de veranderingen van de tijd en de lengte in een bewegend stelsel. De paragrafen 6 t/m 9 laten zien hoe dit kan worden toegepast op lichtbundels. De laatste paragraaf gaat over de massa van een bewegend voorwerp en als toegift heeft Einstein de formule E = mc2 afgeleid in een apart artikel. 
Naast iedere vertaalde paragraaf is er een parallelle paragraaf met Uitleg.
Om snel bij de vertaling of de uitleg van het artikel over de speciale relativiteitstheorie te komen, 
gebruik je de koppeling:   Vertaling (inhoud) of Uitleg (inhoud)


In de Bovenzaal komt de Algemene Relativiteitstheorie te hangen. 
Neem ons niet kwalijk, het is in de Bovenzaal  nog wat rommelig, want we zitten volop in de verbouwing, maar wat klaar is, wordt gepresenteerd.
Voor vragen:  
zie  Contact

Lees het interview dat in de NRC heeft gestaan over mijn enthousiasme over de relativiteitstheorie: zie interview   

Er moet op worden gewezen dat de vertaling van Einsteins teksten onder het copyright vallen evenals de uitleg bij de vertaling. Je mag er dus geen eigen handeltje mee beginnen.