Einsteins Relativiteitstheorie

 

Naar: Entree
Naar: Centrale hal

 


Je bevindt je bij de PORTIERSLOGE van het Webgebouw van het Einsteingenootschap. Van hieruit zijn de Entree,  de Centrale Hal en de Bovenzaal bereikbaar door de schuin gedrukte, blauwe  koppelingen onderaan deze bladzijde aan te klikken.

 De website van het Einsteingenootschap heeft als doel de Relativiteitstheorie  
begrijpelijk te maken
 aan de hand van de oorspronkelijke artikelen van Einstein.

We hebben een nieuw boek doen uitkomen: 

"Time and Cosmos"  
A New Cosmological Worldview

Hierin hebben we de resultaten van onze studie naar de relativiteitstheorie op een rijtje gezet en de consequenties verder uitgewerkt. Daarbij kwamen we tot de conclusie dat het gevestigde beeld hoe de relativiteitstheorie moet worden ge´nterpreteerd, moet worden herzien. Onze voorstellen leiden tot een aanscherping waarmee de theorie begrijpelijker wordt en waarmee grote problemen, zoals het bestaan van de Donkere Materie en het versmelten van Zwarte Gaten kan worden verklaard. 

Dit boek vat alle resultaten van ons onderzoek naar de relativiteitstheorie en de toepassing ervan op de Kosmologie samen. Een helder verhaal, ontdaan van de onduidelijkheden in de voorafgaande artikelen, waarmee een zicht op het universum wordt geboden waarbij veel puzzelstukjes op hun plaats vallen.

Meer informatie over dit opzienbarende boek op pagina 

Time and Cosmos

 

Tijdens de bestudering in de voorgaande jaren van de artikelen van Einstein zijn we ervan overtuigd geraakt dat de Relativiteitstheorie een fout bevat die grote gevolgen heeft voor ons wereldbeeld als een universum van een "gekromde ruimte/tijd".
In de artikelen hieronder laten we aan de hand van filosofische argumenten zien dat de contractie niet klopt en  tonen we met een mathematisch/fysische berekening aan waar en waarom Einstein zijn fouten heeft gemaakt.
De algemene conclusie is dat de Lorentzcontractie niet bestaat.

 

Artikel  uit 2018 :

" Einsteins Lorentzcontractie:  de verkeerde berekening van Einstein,
 die de grootste natuurwetenschappelijke dwaling
 van de afgelopen eeuw tot gevolg had"


Het wijst exact de plaats aan in Einsteins artikel over de Speciale Relativiteitstheorie waar hij de fout in ging. Wij verbeteren zijn berekeningen en laten zien dat de Lorentzcontractie een ondoordachte aanname was. In plaats daarvan moeten we rekenen met een verdubbelde invloed van de afname van de tijdsnelheid.

Artikel uit 2017 :

 
De Lorentzcontractie is een Artefact in de Relativiteitstheorie

De argumenten waarom de Lorentzcontractie niet kan bestaan. We laten zien hoe zonder deze contractie maar met de dubbele invloed van de tijddilatatie, de afbuiging van licht als gevolg van zwaartekracht eenvoudig is te verklaren, hoe de Ehrenfestparadox moet worden ge´nterpreteerd en hoe je eenvoudig de perihelium precessie van Mercurius kan berekenen. We komen zelfs tot een betere formule dan Einstein. We konden niet voorkomen dat er zo hier en daar een beroep wordt gedaan op uw kennis van de wiskunde. 


In het tweemaandelijkse Vlaams Nederlandse tijdschrift 'Filosofie' is in het maart/april nummer van 2016 een artikel van mij verschenen over de filosofische gronden waarop de huidige opvatting over de Lorentzcontractie moet worden afgewezen. 

Zie FILOSOFIE


 

Translated in English 

"A minor mistake of Einstein led to the greatest scientific mistake of the past century"

This article (2018) shows some mistakes in Einstein's derivation of the theory of special relativity which forced him to introduce the Lorentz contraction. 
We improved the theory. 

Important article (2017) about an improvement of the Theory of Relativity:

The Lorentz contraction as an artefact in the Theory of Relativity

This article shows why the Lorentz-Fitzgerald-contraction is an artefact in the theory of Einstein. It gives the arguments against the contraction and it shows how simple the problems of bending of a light bundle in a gravitation field, the Ehrenfest paradox and the perihelion precession of Mercury can be solved with our new ideas c.q. the doubled influence of the time dilatation. We find surprisingly an improved formula for the phenomenon of the perihelion precession.


De Centrale Hal is de belangrijkste zaal, want daar vind je de vertaling en de uitleg bij de Speciale Relativiteitstheorie, inclusief de formule  E = m c .  De paragrafen 1 tot en met 5 gaan over de veranderingen van de tijd en de lengte in een bewegend stelsel. De paragrafen 6 t/m 9 laten zien hoe dit kan worden toegepast op lichtbundels. De laatste paragraaf gaat over de massa van een bewegend voorwerp en als toegift heeft Einstein de formule E = mc2 afgeleid in een apart artikel. 
Naast iedere vertaalde paragraaf is er een parallelle paragraaf met Uitleg.
Om snel bij de vertaling of de uitleg van het artikel over de speciale relativiteitstheorie te komen, 
gebruik je de koppeling:   Vertaling (inhoud) of Uitleg (inhoud)


In de Bovenzaal komt de Algemene Relativiteitstheorie te hangen. 
Neem ons niet kwalijk, het is in de Bovenzaal  nog wat rommelig, want we zitten volop in de verbouwing, maar wat klaar is, wordt gepresenteerd.

In de  Entree  is het laatste nieuws te zien en worden allerlei wetenswaardigheden verteld. Via de zijkamers is meer te vinden over Einstein en er is een bibliotheek en een boekenrubriek en nog wat creatief gedoe. Verder is er een min of meer filosofische hoek, waar aandacht wordt besteed aan het begrip Ether en waar de relativiteitstheorie wordt gedemonstreerd met Geluid. Verder wordt er de Tweelingparadox door Einstein besproken, maar daarvoor moet je al wat meer van de theorie weten.Op het Spoor van de Tijd 
Dit boek analyseert op niet-traditionele wijze de relativiteitstheorie
en laat daarmee zien waar de zwakke punten in de theorie schuilen:
een belangrijke nieuwe benadering van de theorie!


Over het boek vind je meer informatie bij:

  Boek                                                                           Helaas, h
De boekpresentatie was een zeer geanimeerde bijeenkomst in de Haagse Kunstkring op 10 juli 2015. Voor een impressie, zie het YouTube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=aR8-vsBhMOQ   

Mensen die de laatste tijd het boek hebben besteld, zullen daarin enkele losse A4-tjes hebben gevonden met ERRATA en een verbeterde versie van Bijlage II en sinds kort een nieuwe Bijlage X waarin wordt toegelicht hoe een rijdende trein aan zijn zogenaamd gekrompen lengte komt. 
Deze informatie is natuurlijk voor iedereen beschikbaar, 
zie   Errata


Voor vragen:  zie  Contact

Lees het interview dat in de NRC heeft gestaan over mijn enthousiasme over de relativiteitstheorie: zie interview   

Er moet op worden gewezen dat de vertaling van Einsteins teksten onder het copyright vallen evenals de uitleg bij de vertaling. Je mag er dus geen eigen handeltje mee beginnen.